Vizyon

İSG hizmetlerinin yürütülmesi için Üniversite içinde organizasyon şeması oluşturmak ve bunu güncel şartlara göre geliştirmek
İSG alanında yürütülecek hizmetler için yıllık ve beş yıllık ölçülebilir hedefleri belirlemek
Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü gereksinimini belirlemek
İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda İSG ile ilgili birim ve kurullarını kurmak ve çalıştırmak
İşveren ve temsilcileri başta olmak üzere tüm üniversite çalışanlarının İSG kültürünü kazanmasını sağlamak
Çalışma ortamının risklerinin değerlendirilmesi için uygun çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri alanında evrensel hizmet standartlarına ulaştırılmasını sağlamak.

Vizyon

İSG hizmetlerinin yürütülmesi için Üniversite içinde organizasyon şeması oluşturmak ve bunu güncel şartlara göre geliştirmek İSG alanında yürütülecek hizmetler için yıllık ve beş yıllık ölçülebilir hedefleri belirlemek...Devamı

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 90 242 2274400
Tel: